O nas

1.Pomoc diagnostyczno-terapeutyczną dla dzieci w zakresie:

  • diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego (integracji sensorycznej),
  • diagnozy i terapii trudności w nauce w związku z występowaniem u dziecka zaburzeń typu dyslektycznego,
  • diagnozy i terapii logopedycznej wad wymowy u dzieci,
  • diagnozy i terapii logopedycznej dzieci,
  • diagnozy i terapii psychologicznej,
  • rehabilitacji ruchowej,
  • dogoterapii indywidualnej i grupowej.
  • terapii czaszkowo-krzyżowej

2. Zajęcia grupowe wspomagające rozwój dzieci:


3. Działalność konsultacyjną dla rodziców. Jedną z form pomocy dla rodziców dzieci z ADHD i Zespołem Aspergera jest
prowadzona na terenie Centrum grupa wsparcia.