Terapia ręki nie tylko dla dzieci

Od września w ofercie Integry pojawia się terapia ręki...ale uwaga nie tylko dla dzieci!! Zajęcia kierujemy również do osób dorosyłych, które na skutek choroby lub urazu utraciły sprawność ręki.

Szczegóły:Terapia Ręki poprawia funkcjonowanie małej motoryki. Ma na celu usprawnianie całej kończyny górnej i zakłada zindywidualizowany program ukierunkowany na poprawę zaburzonej funkcji w następujących obszarach: samoobsługa, zabawa i umiejętności szkolne, komunikacja i interakcje społeczne.

Zajęcia skierowane są do dzieci, które niechętnie podejmują czynności manualne (lepienie z plasteliny, wycinanie, malowanie, rysowanie, a w konsekwencji mają problemy z pisaniem), które mają problemy z koordynacją rąk, z manipulacją, z samoobsługą. Terapia Ręki jest metodą skierowaną również do osób dorosłych, które na skutek choroby (np. wylewu), urazu, wieku, utraciły pełną sprawność ręki, a co za tym idzie często też samodzielność. W toku zajęć proponowane są ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową, koordynację, pamięć.