Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna to procesy percepcji zmysłowej wrażeń docierających do naszego ciała i integrowanych w układzie nerwowym tak, by mogły być użyte do powstania odpowiedniej reakcji. (według V F. Maas )

Objawy mogące świadczyć o zaburzeniach przetwarzania sensorycznego Aby stwierdzić zaburzenia przetwarzania sensoryczne konieczne jest przeprowadzenie diagnozy. Istnieją jednak symptomy obserwowane przez rodziców czy nauczycieli, które powinny spowodować kontakt ze specjalistą. Mowa tutaj o takich symptomach jak:

  • niezgrabność ruchowa,
  • unikanie ruchu lub nadmierne go poszukiwanie, unikanie zabawy na placu zabaw, unikanie różnych faktur materiałów,
  • problemy z nauką jazdy na rowerze, problemy z koncentracja uwagi, problemy z utrzymaniem równowagi i z koordynacja ruchową,
  • trudności w manipulowaniu przedmiotami, nożyczkami, utrzymaniem kredki w dłoni, trudności w wykonywaniu czynności samoobsługowych,
  • unikanie pewnego rodzaju konsystencji (dot. pożywienia),
  • zaburzenia mowy,
  • nadwrażliwość na niektóre dźwięki, światło,
  • trudności w nauce czytania i pisania,

Centrum Integra posiada specjalistyczną salę przystosowaną do terapii metodą Integracji Sensorycznej. Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanego terapeutę Integracji Sensorycznej.